Pagadating ng panahon

At sila’y tatawagin sa pangalang ito: “Si Yahweh an gating katwiran.”Ang Pagbasang ito ay nakatuon sa panahon ng kaganapan na ipinangako ng ating Diyos.

Ang tekstong ito ay nag-aanyaya sa atin na maging mapagtiwala sa ipinangako sa atin ng Diyos [kapayapaan, katarungan, kaligtasan].

Ginagawa natin ito sapagkat espesyal sa atin ang bisita. Maihahalintulad natin ang bahay sa ating mga sarili. Ang paghahandang ito ay ginagawa natin sa panahon ng Adbiyento. Ang Adbiyento ay apat na linggong paghahanda – paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon.

Tulad ng bahay, kailangan ang paglilinis ng loob bilang paghahanda sa isang taong mahalaga sa atin.

Pero, sapat na ba ang paghahanda ng panglabas na kaanyuan.

After finishing in the runner-up spot, Seguerra stayed on with the series for the next ten years.We and our partners use cookies to personalize your experience, to show you ads based on your interests, and for measurement and analytics purposes.By using our website and our services, you agree to our use of cookies as described in our Cookie Policy.He made his Star Records debut in 2007 with Para Lang Sa 'Yo.It was followed by the platinum album Open Arms in 2008, another live LP, and 2010's Perhaps Love.

Search for pagadating ng panahon:

pagadating ng panahon-53pagadating ng panahon-71pagadating ng panahon-3

Sapagkat darating iyon nang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Lagi ninyong idalangin na magkakaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagadating ng panahon”

  1. This is a prime opportunity to find out what they find appropriate and desirable in a romantic partner, says Crystal Reardon, director of counseling for Wake County Public School System. You have to respect your children’s feelings but also want to help keep them safe.” What to watch for: Girls usually don’t want to bring someone they’re just talking to home to their parents, say both Megan and Jennifer, so be prepared for some flak if you insist.